16.12.2021.

Pētījums: Tikai desmitajai daļai Latvijas skolu mājaslapās ir ievietots obligātais piekļūstamības paziņojums

Ilustrēts portatīvais dators uz kura ir abstrakta lupa, kas simbolizē kaut kā meklēšanu un pētīšanu.

Lai gan valsts ir noteikusi piekļūstamības paziņojumu kā obligātu sadaļu oficiālo iestāžu mājaslapās, tikai nedaudz vairāk nekā desmitajā daļā jeb 12 % Latvijas skolu tīmekļa vietņu tāds ir ievietots, secināts skolu mājaslapu uzlabošanas projekta “Schoolio WP” ietvaros veiktajā pētījumā. Piekļūstamības paziņojums ir publisks raksts tīmekļvietnē, kurā pastāstīts par iestādes politiku, mērķiem un sasniegumiem digitālās piekļūstamības jomā.

Piekļūstamības paziņojums ir ļoti svarīgs elements ikvienai mājaslapai, bet jo īpaši valsts un pašvaldības iestāžu tīmekļa vietnēm, jo tajās cilvēkiem ar kādiem pastāvīgiem piekļūstamības ierobežojumiem, piemēram, redzes traucējumiem, ir jāspēj tikpat ātri un viegli atrast informācija, kā tiem, kuriem tādu nav. Turklāt, noteiktās situācijās ikvienam no mums var rasties kādi digitālās vides lietošanas ierobežojumi, piemēram, nav iespējas izmantot datorpeli u.c., kas var apgūtināt mājasapas izmantošanu.

“Ja valsts iestāžu mājaslapās šāds piekļūstamības paziņojums lielākoties ir izvietots, tad situācija ar skolu tīmekļa vietnēm ir gaužām bēdīga. Tas nozīmē, ka informācijas meklēšana to lietotājiem, kuriem ir kādas digitālās piekļūstamības problēmas, ir ļoti apgrūtinoša. Analizējot teju 400 Latvijas skolu mājaslapas, secinājām, ka liela daļa no tām ir lietotājam nedraudzīgas – mājaslapu sadaļas un apakšsadaļas nav loģiski sakārtotas, kas nozīmē, ka informācijas meklēšanai tajās lietotājam ir jāpavada nevajadzīgi ilgs laiks,” ar pētījuma rezultātiem iepazīstina digitālās piekļūstamības eksperts un skolu mājaslapu uzlabošanas projekta “SchoolioWP” iniciators Pēteris Jurčenko.

P. Jurčenko arī zina stāstīt, ka projekta “SchoolioWP” izstrādes procesā tika veikts kvantitatīvs un kvalitatīvs pētījums, kura ietvaros tika aptaujāti vairāk nekā 700 cilvēku (vecāki, skolotāji, skolu uzraugošo iestāžu darbinieki u.c. ar izglītības sistēmu saistīti cilvēki), un, balstoties uz tā rezultātiem, tika secināts, ka labai skolas mājaslapai ir nepieciešamas tikai četras sadaļas: “Sākums”, “Uzņemšana”, “Par skolu” un “Kontakti”.

“Svarīgākais, lai mājaslapas apmeklētājs intuitīvi zina, kurā sadaļā ko atrast un kurā sadaļā nebūs atrodama meklētā informācija. Pārējām navigācijas sadaļām ir iespējams piekļūt caur saturu vai apakšnavigāciju. Šādu izkārtojumu atzinīgi novērtēja arī lielākā daļa skolu direktoru un izglītības pārvalžu darbinieku, kurus pētījuma ietvaros aicinājām uz kvalitatīvajām intervijām,” zina stāstīt P. Jurčenko, piebilstot, ka jautājums par ērti lietojamu skolas mājaslapu vēl aktuālāks ir kļuvis tieši mājsēdes laikā, jo vecāki, skolotāji un bērni tajā aktuālo informāciju meklē daudz biežāk.

Jāpiebilst, ka kopumā analizējot 42 Latvijas pašvaldību un to izglītības iestāžu mājaslapas, pētījuma autori secināja, ka 71% šo tīmekļa vietņu piekļūstamības paziņojums nav ievietots. Sliktākā situācija ir tādās vietvarās kā Ķekavas novads, Salaspils novads, Saulkrastu novads, Valkas novads, Varakļānu novads un Ventspils pilsēta, jo nevienā no to iestāžu mājaslapām nav ievietots piekļūstamības paziņojums. Starp Latvijas pašvaldībām nebija arī nevienas tādas, kuru visās mājaslapās būtu ievietots piekļūstamības paziņojums.

“Pētījuma rezultāti uzskatāmi parāda, ka vietvaru līmenī mums vēl tāls ceļs ir ejams, lai nodrošinātu ērtu un vieglu informācijas meklēšanu mājaslapās, neatkarīgi no tā, vai lietotājiem ir vai nav kādas piekļūstamības problēmas. Ņemot vērā, ka situācija vienlīdz slikta ir gan bagātās, gan ne tik turīgās pašvaldībās, es sliecos domāt, ka tas nav jautājums par ierobežotiem finanšu resursiem mājaslapu pilnveidē, bet gan par zināšanām un vēlmi padarīt tīmekļa vietnes piekļūstamas visiem lietotājiem,” teic P. Jurčenko.

Par projekta “SchoolioWP” skolu mājaslapu pētījumu

Pētījuma ietvaros tika analizētas 389 dažādas Latvijas izglītības iestādes, un tikai 46 no tām bija ievietots piekļūstamības paziņojums.

Savukārt ērti lietojamas mājaslapas pētījumā piedalījās 700 ar izglītības jomu saistītie cilvēki (vecāki, pedagogi u.c.).

Vairāk par pētījumu un tā rezultātiem: https://www.pieklustamiba.lv/vai-zinaji-ka-labai-skolas-majaslapai-vajadzigas-tikai-cetras-sadalas/

Par projektu “SchoolioWP”:

“SchoolioWP” ir izpētē un lietotāju vajadzībās balstīta, piekļūstama un ērta izglītības iestādes mājaslapa, kas būvēta, izmantojot modernas atvērtās tehnoloģijas.

Citi piekļūstamības raksti

Piekļūstamība.lv eksperti piedāvā Latvijā unikālu subtitru ģenerēšanas pakalpojumu Titri.lv
Piekļūstamu attēlu izveide sociālajos medijos