Piekļūstamības paziņojums

Iestādes publicēts publisks raksts tīmekļvietnē, kurā pastāstīts par iestādes politiku, mērķiem un sasniegumiem saistībā ar piekļūstamību.

Noskatieties 5 min. video par to, kāpēc nepieciešams piekļūstamības paziņojums, ar ko sākt, no kā tas sastāv un kā tam jāizskatās.

Piekļūstamība.lv piekļūstamības paziņojums

Iniciatīva piekļūstamība.lv apņemas veidot savu tīmekļvietni piekļūstamu saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445).

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz: Piekļūstamība.lv tīmekļvietni – https://www.pieklustamiba.lv/

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Piekļūstamība.lv daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk uzskaitīto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Dažviet nav pievienoti alternatīvie teksti vai tie ir nekorekti. Dekoratīvās ikonas ir ievietotas kā attēli, bet tām jābūt atzīmētām ar ALT= “”.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 12.03.2021. Izvērtēšanu veica SIA “Turn Digital”.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments

Piekļūstamības alternatīvas

Lai lietotāji varētu mijiedarboties ar piekļūstamība.lv saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, piedāvājam šādas alternatīvas:

  • No 2021. gada 18. marta līdz brīdim, kamēr netiks ieviesti labojumi tīmekļvietnes satura vadības sistēmā, attēli tajā tiks izmantoti tikai satura vizualizēšanai. Unikāls saturs attēla formātā netiks publicēts. Visa būtiskākā informācija būs atrodama teksta formā. 

Atsauksmēm un saziņai

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

Kristīne Šubrovska, atbildīgā par tīmekļvietnes piekļūstamība.lv saturu un funkcionalitāti

Tālrunis: +371 29390028 (uz norādīto tālruņa numuru var nosūtīt arī īsziņu).

E-pasts: kristine@turn.lv 

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 5 (piecu) darba dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Kristīne Šubrovska, atbildīgā par tīmekļvietnes piekļūstamība.lv saturu un funkcionalitāti

E-pasts: kristine@turn.lv 

Tālrunis: +371 29390028 (uz norādīto tālruņa numuru var nosūtīt arī īsziņu).

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 28.04.2021.

Šo paziņojumu apstiprināja iniciatīvas piekļūstamība.lv eksperts, Pēteris Jurčenko.

Uzziniet vairāk par mūsu pakalpojumiem

Mēs esam daudzveidīga komanda ar vairāk nekā 2 gadu pieredzi digitālās vides piekļūstamības jomā. Mums rūp kvalitāte un ilgtspējīgi risinājumi.

Praktiskas piekļūstamības mācības
Vīrietis skatās uz monitoru un runā ar cilvēkiem

Praktiskas piekļūstamības mācības

Piekļūstamības nodrošināšana
Sieviete un vīrietis, katrs savās mājās, sēž pie datoriem un savā starpā par kaut ko sarakstās

Piekļūstamības nodrošināšana

Citi piekļūstamības raksti

Piekļūstamība.lv eksperti piedāvā Latvijā unikālu subtitru ģenerēšanas pakalpojumu Titri.lv
Piekļūstamu attēlu izveide sociālajos medijos