Piekļūstamības un lietojamības testēšana

Sieviete un vīrietis, katrs savās mājās, sēž pie datoriem un savā starpā par kaut ko sarakstās

Piekļūstamības nodrošināšana