Digitālā vides piekļūstamība

Digitālā vides piekļūstamība (Accessibility) ir iekļaujoša prakse, kas veicina pozitīvu cilvēku un digitālās vides satura un funkcionalitātes mijiedarbību, neraugoties uz tādiem ārējiem faktoriem kā lietotāju digitālā pratība, tehnoloģiju pieejamība, veselības stāvoklis u.c.

Kāpēc tas ir svarīgi?

Digitālās vides piekļūstamība ir ļoti būtiska cilvēkiem ar invaliditāti: redzes, dzirdes, kustību, neiroloģiskiem un kognitīviem traucējumiem.

Digitālās vides piekļūstamības priekšrocības var būt noderīgas cilvēkiem arī citās situācijās:

 • ja cilvēkam ir radušies īslaicīgi redzes, dzirdes vai kustību traucējumi, piemēram, pēc savainojuma;
 • ja digitālās vides lietotājs ir cilvēks gados;
 • ja lietotājs ir ar zemu datorpratību;
 • ja lietošanu ietekmē ar tehnoloģijām saistīti ierobežojumi, piemēram, tiek izmantota mobilā ierīce ar mazu ekrānu;
 • ja lietošanu ietekmē vides faktori, piemēram, spoža gaisma, trokšņi, lēns internets.

 

Redzes simbols
Dzirdes simbols
Uztveres simbols
Kustības simbols

Kāpēc digitālās vides piekļūstamība ir būtiska organizācijām?

Ilustrācija, kurā notiek digitālās vides piekļūstamības audits.

Globālajam tīmeklim ir arvien lielāka loma mūsu ikdienā, izglītībā, nodarbinātībā, veselības aprūpē, valsts pārvaldē, informācijas pieejamībā u.c. Svarīgi, lai visiem sabiedrības locekļiem, tostarp cilvēkiem ar invaliditāti, būtu nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas piekļūt šim resursam.
Uzlabojot savu tīmekļa vietņu un citu digitālu rīku piekļūstamību, iestāde, organizācija vai uzņēmums apliecina, ka ievēro korporatīvās sociālās atbildības principus un rūpējas par ilgtspējīgu attīstību.

Pareizi veidotas tīmekļu vietnes, kurās tiek ņemti vērā piekļūstamības principi, ir arī finansiāli izdevīgas, jo var piesaistīt lielāku auditoriju, uzlabo SEO rezultātus, kā arī ļauj izvairīties no izdevumiem, kas saistīti ar vietņu pārveidi atbilstoši piekļūstamības nosacījumiem nākotnē.

Digitālās vides piekļūstamība nav tikai katra atbildības un pienākuma sajūtas jautājums. To regulē arī Latvijas un Eiropas Savienības tiesību akti. Šobrīd Latvijā piekļūstamība savām vietnēm un mobilajām lietotnēm obligāti ir jānodrošina visām valsts pārvaldes iestādēm, tomēr citviet pasaulē šāda prasība ir arī privātajam sektoram.

Normatīvie akti

2018. gada 28. septembrī pieņemtie
MK noteikumi Nr. 611 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva
(ES) 2016/2102 (2016. gada 26. oktobris) par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību.

WCAG 2 (Web Content Accessibility Guidelines) ir Pasaules tīmekļa konsorcija izstrādātās tīmekļa vietņu pieejamības vadlīnijas.

Aktualitātes

20.03.2020.

5 padomi, ko ņemt vērā, publicējot informāciju digitālajā vidē

20.03.2020.

“Izdzīvos” tie, kuri visātrāk pielāgosies digitālā laikmeta prasībām

24.05.2019.

Komikss par piekļūstamību

15.05.2019.

Deviņi no desmit Latvijas iedzīvotājiem ir saskārušies ar neērtībām digitālajā vidē

02.04.2019.

Tīmekļa vietnei jābūt lietojamai arī bez peles!

Kā uzlabot piekļūstamību?

Lai īstenotu šo praksi, nepieciešams ievērot digitālās piekļūstamības pamatprincipus, piemēram, pārdomāta (loģiska), vienkārša interneta vietnes, mobilās lietotnes struktūra un navigācija. Strukturēti, īsi, viekārši pārskatāmi teksti. Svarīgi, lai attēliem ir apraksti (alt teksti) un video titri. Neatņemama funkcija ir iespēja pārvietoties un veikt visas darbības lapā neizmantojot peli u.c.
 • Kontrolsaraksta ikona jāņem vērā starptautiskās vadlīnijas;
 • Ikona ar zīmuli iekš rāmja jāizprot tīmekļa vietņu veidošanas process (kā strukturēt saturu, veidot grafisko dizainu, programmēt);
 • Cilvēka ikona jāiesaista lietotāji, lai izprastu vietņu lietošanas paradumus un grūtības, ar kurām viņi saskaras šajā procesā.

Kas mēs esam?

“Piekļūstamība.lv” ir SIA “Turn Digital” un biedrības „Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts” kopīga iniciatīva, kuras mērķis ir veicināt Latvijas digitālās vides piekļūstamību iespējami plašākai sabiedrības daļai, aktualizēt tās nozīmi, sekmēt izpratni un virzīt pārmaiņas.

Iniciatīvas darbības virzieni:

 • digitālās vides piekļūstamības konsultācijas, individuāli risinājumi problēmām;
 • tīmekļa vietņu piekļūstamības testēšana un audits;
 • mācības un semināri par piekļūstamības principiem un to ieviešanu.

Komanda

Pētera Jurčenko portreta foto

Pēteris Jurčenko, UX dizaineris, “Turn Digital” vadītājs, digitālās vides piekļūstamības eksperts

Daces Helmanes portreta foto

Dace Helmane, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta valdes locekle, dažādības eksperte