18.08.2021.

Vai zināji, ka labai skolas mājaslapai vajadzīgas tikai četras sadaļas!?

Stilizēts koks ar četriem zariem. Uz katra zara rakstītīta kāda no Galvenās navigācijas sadaļām (Sākums, Uzņemšana, Par skolu, Kontakti).

Kā radās SchoolioWP

Kāda ir Tava reakcija, kad izdzirdi apgalvojumu, ka jebkuras izglītības iestādes mājaslapu var salikt četrās sadaļās? Tu neticēsi, bet tas ir iespējams, ja zini savas lapas mērķauditoriju un ievieto lapā tikai to, kas viņiem nepieciešams. Turpini lasīt un uzzināsi, kā pie šāda secinājuma nonācām, kādas metodes izmantojām, lai izveidotu SchoolioWPIzpētē un lietotāju vajadzībās balstītu, piekļūstamu un ērtu izglītības iestādes mājaslapu, kas būvēta, izmantojot modernas atvērtās tehnoloģijas.

Viena no mūsu uzņēmuma – Turn Digital – vērtībām ir cilvēks. Mums rūp viņa pieredze digitālajā vidē. Veidojot digitālos risinājumus, izmantojam lietotājcentrētu pieeju un ievērojam WCAG prasības. Mēs sekojam pasaules nozares inovācijām un aktualitātēm piekļūstamības jautājumos, jo mums ir svarīga digitālās vides situācija un ilgtspēja Latvijā.

Ar 2020. gada 23. septembri, stājās spēkā MK noteikumi NR. 445 valsts un pašvaldībām “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”, kas rosināja mūsu uzņēmumu papētīt pašvaldību iestāžu mājaslapu stāvokli. Secinājums – 2020. gada aprīlī situācija bēdīga, bet tīmekļvietņu vienotā platforma šo situāciju varētu pakāpeniski labot. Bet ko darīt izglītības iestādēm, kuru mājaslapu lietošanas scenāriji ļoti atšķiras no pašvaldībām?

Pētot plašāk izglītības iestāžu mājaslapas, pamanījām, ka liela daļa nav lietotājiem draudzīgas, tās ir grūti pieejamas no mobilā telefona un saturs nav orientēts uz mājaslapas mērķauditoriju. Apzināmies, ka daudzu izglītību iestāžu budžets  ir ierobežots, tāpēc sākām domāt risinājumu, kas būtu  finansiāli pieejams, piekļūstams un ērts lietotājiem. Tā radās ideja par projektu SchoolioWP (sākotnēji vienotā skolu platforma).

Kā informācijas tehnoloģiju (IT) un dizaina uzņēmums produkta izstrādē izmantojām dizaina domāšanas un lietotājpieredzes dizaina (UX) metodes, sadalot platformas izstrādi un realizāciju jēgpilnos posmos.

🌱 Skolu mājaslapas mērķauditorijas noteikšana – tēli

Mājaslapas mērķauditorijas sešu tēlu portreti.
Mājaslapas mērķauditorijas tēli

Tēlu jeb konkrētas mājaslapas mērķauditorijas definēšana nodrošina, ka izglītības iestāde zina savas mājaslapas mērķauditoriju un spēj nosegt galvenos lapas apmeklēšanas scenārijus. Zinot tēlus un viņu vajadzības, samazinās risks mājaslapā ievietot liekas sadaļas un saturu.

Ar piesaistītajiem izglītības iestāžu darbiniekiem secinājām, ka pirmsskolu, vispārizglītojošo un profesionālās ievirzes skolu galvenie tēli ir: potenciālā skolēna vecāks, esoša skolēna vecāks, potenciālais skolēns (6.-12. klase), uzraugošās iestādes pārstāvis un jaunais pedagogs.

Atkarībā no izglītības iestādes tipa vai skolēna vecumposma, vecāks ir visbūtiskākais tēls mājaslapas mērķauditorijā, jo pārstāv savu bērnu un izdara vai veicina bērna izvēli par labu konkrētai iestādei.

Potenciālais vecāks – pamatā iestādi iepazīst attālināti (ieteikumi no draugiem/paziņām un mājaslapas vai pieejamās informācijas digitālajā vidē). Populārākie scenāriji – veic izpēti par iestādi vai meklē soļus, kas jāizpilda, lai bērns varētu uzsākt mācības iestādē.

Esošais vecāks – bērns/ -i mācās skolā un pamata komunikācija ar skolu notiek elektroniskajā žurnālā (E-klase/Mykoob/ Ellis) un tikai īpašos vai ārkārtas gadījumos apmeklē skolas mājaslapu.  Populārākie scenāriji –  atrast administrācijas kontaktus, mājaslapa noder kā aktuālas un drošas informācijas avots ārkārtas situācijās, interesē informācija par  svētkiem un ēdināšanu.

Potenciālais skolēns ir vispārizglītojošo skolu 6.-12. klases izglītojamais, kas plāno mainīt izglītības iestādi vai izpilda atkārtoti jau zināmu scenāriju, piem., meklē informāciju par plānotu vai notikušu pasākumu. Ja skola vēlas piesaistīt esošo skolēnu mājaslapā, tad jānodrošina regulāras izpildes scenāriji, kuri nepārklājas ar elektroniskā žurnāla vai sociālo tīklu vietnēm.

Ciklisks tēls pirmsskolu, vispārizglītojošo un profesionālās ievirzes skolu mājaslapās ir uzraugošās iestādes pārstāvis, kas mājaslapu apmeklēs 1 – 4 reizes gadā vai retāk. Uzraugošās iestādes pārstāvji ir pašvaldības, projektu un akreditācijas komisijas darbinieki, kas skolu lapās izpildīs specifiskus scenārijus, piemēram, veiks pārbaudi vai mājaslapā ir pieejami skolu pašnovērtējuma ziņojumi, realizētās izglītības programmas,  atbalsta personāla un administrācijas darba/ pieņemšanas laiki, publikācijas un pamata informācija par realizētu projektu utml.

Jaunais pedagogs – tēls, kas plāno vai ir izdarījis izvēli par labu izglītības iestādei un uzsācis darba attiecības. Būtiski, ka mājaslapa nodrošina izziņas un atbalsta scenāriju izpildi, piemēram,  iepazīties ar dokumentāciju, iestādes vidi un tradīcijām.

🌱 Mājaslapu struktūras pētījumi

Trīs dažādu veidu mobilās navigācijas piemēri. 1. Vispārizglītojošā skola 2. Sporta un mūzikas skola 3. Pirmsskola.
Skolu mobilā navigācija

Lai izveidotu lietotāju vajadzībās balstītu lapas struktūru, secīgi izmantojām divas pētījumu metodes, iesaistot lapas mērķauditoriju (vecāki, skolēni, pašvaldības darbinieki un pedagogi).

Pirmā metode – Atvērtā kartiņu šķirošana

Katram no definētajiem skolu mājaslapu tēliem bijām iepriekš identificējuši galvenos mājaslapas apmeklēšanas scenārijus un lūdzām pētījuma dalībniekiem tās sagrupēt viņiem saprotamās grupās. Rezultātā nonācām pie lapas galvenās navigācijas elementiem un to nosaukumiem – sākumlapa (aktuāla un ikdienas informācija/ īpašais skolā), uzņemšana, par skolu/ pirmsskolu un kontakti. Jā, tikai četras navigācijas pogas ir vajadzīgas skolas mājaslapai, mazāk ir vairāk. Svarīgākais, lai mājaslapas apmeklētājs intuitīvi zina, kurā sadaļā ko atrast un kurā sadaļā nebūs meklētais. Pārējām navigācijas daļām ir iespējams piekļūt caur saturu vai apakšnavigāciju.  Cilvēku domāšanas modeļi ir atšķirīgi, tāpēc var gadīties, ka nepieciešams nodrošināt iespēju vienam mājaslapas saturam piekļūt dažādos veidos. Piemēram, saiti  uz  lapu “Par skolu” bija nepieciešams pievienot arī sadaļā “Uzņemšana”,  kas organiski ved apmeklētāju uzzināt lapā esošo informāciju.

Otrā metode – Struktūras koka tests (pirmsskolas, vispārizglītojošo un profesionālās ievirzes skolām).

Struktūras koka testa mērķis ir noskaidrot, vai cilvēks struktūras kokā var izpildīt galvenos scenārijus un saprast, kurā sadaļā ielikt tēmas, par kurām pētījuma dalībnieku viedoklis dalījās.

Balstoties uz kartiņu šķirošanas rezultātiem, sākām veidot izglītības iestāžu mājaslapas struktūras kokus un secinājām, ka pamatstruktūra (galvenā navigācija) visām izglītības iestādēm var būt vienāda, bet, ejot dziļumā, jārēķinās, ka katrai izglītības iestāžu grupai ir sava specifika un iestādes biznesa prasības. Rezultātā tika izveidoti trīs koki – pirmsskolām, vispārizglītojošam un profesionālās ievirzes skolām (sporta, mākslas un mūzikas skolas).

Interesanti, ka vecāki un skolēni viegli orientējas pētījumā piedāvātajā struktūrā, taču pedagogiem tas radīja grūtības, iespējams traucēja ikdienas scenāriji ierastajās sistēmās, kurās ir atšķirīga satura struktūra.

Pētījumus veicām 2021. gada februārī un martā divos posmos. Kopā tika iesniegta 721 atbilde. Lielākais iesaistīto respondentu skaits bija no Ogres (32%), Ozolnieku novada (24%) un  Cēsīm (15%). Pētījumu mērķauditorija bija 6.-12. klašu skolēni (98 atbildes), vecāki (299 atbildes), izglītības iestāžu pedagogi un darbinieki (295 atbildes), kā arī uzraugošo institūciju pārstāvji, piemēram, izglītības pārvalžu un projektu pārstāvji (30 atbildes).  Pārsteidzoši, ka vislielākā iesaiste bija pirmsskolu struktūras koka testā (31%), kurā iesaistījās 163 vecāki.

🌱 Ir struktūra, bet nav pilotprojekta

Kamēr strādājām pie SchoolioWP skeleta izstrādes, paralēli meklējam pilotprojekta dalībniekus – skolas, kas vēlas sev jaunas mājaslapas. Mums bija vīzija, pieredze WordPress mājaslapu izstrādē  un uz datiem balstīta struktūra, bet platforma vēl bija “jāaiznes” klientam. Runājot ar vairākām pašvaldībām un skolām, sapratām, ka interese ir, bet, lai pieņemtu gala lēmumu, gribētu redzēt gatavu produktu/“taustāmas lapas”, jo risks ir liels.  

Ozolnieku novada pašvaldība vēlējās uzlabot mājaslapas dažām savām izglītības iestādēm, tāpēc piedalījāmies viņu izsludinātajā iepirkumā, noslēdzām līgumu, kurā vienojāmies, ka 3-4 mēnešu laikā izveidosim 7 skolām jaunas mājaslapas. Izrādījās, ka divās no sarakstā esošajām skolām vēl nodrošina pirmsskolas grupas, kas uzdevumu sarežģīja – bija jāizdomā risinājumi, kā apvienot atšķirīgus, bet vienojošus mājaslapas apmeklēšanas scenārijus. To atrisinājām ar multisite, divas lapas vienā, piemērs – Garozas pamatskola.

Profesionālās ievirzes skolām būtiski likt uzsvaru uz instrumenta apguves vai sporta veidu piedāvājumu, tāpēc ir jāparūpējas, lai tas ir viegli pārskatāms. Ozolnieku Sporta skolas mājaslapā izglītības programmu piedāvājums iekļauts ir lapas sākumlapā. Salgales Mūzikas un mākslas skolai  piedāvājumā ir gan mākslas, gan mūzikas programmas, kas veido lielu kartiņu apjomu, tāpēc tas ir pieejams tikai izglītības programmu piedāvājuma lapā.

🌱 Kas SchoolioWP vēderā jeb kas to padara īpašu?

Portatīvais dators, mobilais telefons un planšetdators. Tajos visos ir redzams SchoolioWP dizains. Ierīcēm apkārt ir uzzīmētas koku lapas un priecīgas meitenes potrets, kas ir aizslēpies aiz planšetdatora.
Platformas SchoolioWP izskats dažādās lietotnēs

Pateicoties iepriekšējai mājaslapu izstrādes pieredzei, mums bija skaidri zināmi izstrādes soļi.  Veidojot prototipu, izmantojām mobilais skats vispirms (mobile first) pieeju, kas nodrošina satura strukturēšanu pēc svarīguma un satura apjoma optimizēšanu.

Lielu uzsvaru liekam uz tiešu komunikāciju ar klientu, lai izvairītos no pārpratumiem un būtu pārliecināti, ka esam pareizi uztvēruši skolu pārstāvju vajadzības. Bieži uzdodam neērto jautājumu “Kāpēc tas nepieciešams?”,  lai atstātu mājaslapā tikai to, kas patiesi nepieciešams skolas nodefinētajai mērķauditorijai. Protams, mājaslapu izstrādē ņēmām vērā arī klienta biznesa prasības.

Mājaslapas izveidē galvenais “karalis” ir kvalitatīvs saturs, tāpēc to lūdzām skolām sākt gatavot laicīgi. Satura izveidei izmantojām Google diskā ievietotas sagataves, lai visiem projektā iesaistītajiem būtu pieeja aktuālajai informācijai ar iespēju to rediģēt un komentēt jebkurā laikā. Projekta beigās sagatavēs ievadītā informācija bija tikai jāpārliek jaunajā mājaslapā. Aktualitāšu satura pārcelšanai piedāvājām savu risinājumu, kas to izdara automātiski.

Katrai skolai izveidojām unikālu, bet vienojoša stila sākumlapu. Skolas “odziņu” noskaidrojām individuālās sarunās ar klientu. Sākumlapas unikālā daļa ir “galvene”. Galvenes noformējumā liela nozīme ir kvalitatīvām fotogrāfijām, tāpēc iepriekš sagatavojām uzdevumu fotogrāfam, lai skola tiktu pie fotogrāfijām, kas papildina  platformas dizainu. Mums ir svarīgi, lai mūsu veidotie risinājumi ir piekļūstami, tāpēc mūsu dizains visbiežāk  ir vienkāršs/askētisks, bet galvenais – lietotājam ērts.

Platformā iekļautie risinājumi:

  • Lapas (ar pārdomātu izkārtojumu) – izglītības programmas/ sporta veidi, komanda, ārpusstundu aktivitātes, grupu saraksts, vide, dokumenti, projekti,  kontakti, stundu izmaiņas, interešu izglītība, skolēnu pašpārvalde, lielais pasākums (piem., konkursi, salidojums), piekļūstamības ziņojums.
  • Lapas (ar vienkāršu izkārtojumu) – skolas autobuss, ēdināšana, stundu laiki/ nodarbību grafiks, dienas ritms, skolas vēsture/ padome/ muzejs, sasniegumi, uzņemšanas kārtība, telpu noma un citas pēc vajadzības.
  • Elementi kartiņas: kontakti, izglītības programmas, sporta veidi, interešu izglītība, pirmsskolas grupas, pasākumi un aktualitātes; baneris (3 stāvokļi), slaideris, tabula, bloki: galerija, iestādes vērtības/ mērķi/ vīzija, Kāpēc izvēlēties mūs?, galerija ar tekstu, ātrās saites, ekrāns (uz TV paziņojumi un stundu izmaiņas (arī mājaslapā)).

Platforma būvēta un attīstīta tā, lai jebkurš bez IT zināšanām jebkurā laikā var ievadīt un mainīt saturu savā mājaslapā. Tāpēc, ja vēlies uzzināt vairāk par SchoolioWP vai zini, ka šis ir tas kas Tavai skolai ir vajadzīgs – sazinies ar mums!

Pēteris Jurčenko

Piekļūstamības eksperts, SIA “Turn Digital” vadītājs, UX dizaineris

Tel. nr.: +371 28280185

E-pasts: peteris.jurcenko@pieklustamiba.lv

Citi piekļūstamības raksti

Kā izveidot piekļūstamu dokumentu?
Ierunājot “Sprīdīša” fragmentu, 4. maijā iedzīvotāji ir aicināti palīdzēt modernajām tehnoloģijām apgūt latviešu valodu
Tumši zila bilde ar lielu Balsu taka logo vidū. Apakšā atbalstītāju logo LUMI, LFMI, LATA, UNESCO
Par LATA jauno vadītāju kļuvis digitālās piekļūstamības eksperts un IT uzņēmuma “Turn Digital” vadītājs Pēteris Jurčenko