10.02.2021.

Piekļūstamības paziņojuma situācija Latvijā

Ceļamkrāns, kas uz datora ekrāna ievieto kartīti ar tekstu

Pandēmijas laikā aktualizējās digitālās vides nozīmīgums. Ne tikai pārdošanas vietnēm (internetveikaliem), bet arī parastai vizītkartes lapai, kurā kontaktu un darba laika informācija kļuva par ļoti būtisku, mainīgu un aktuālu informāciju. Bet, vai tiešām tīmekļvietnēs to bija iespējams atrast? Vai saturs bija uztverams un saprotams pilnīgi visiem lietotājiem? Uz šiem jautājumiem palīdz atbildēt lapas piekļūstamības izvērtējums. Savukārt, piekļūstamības paziņojums iepazīstina tīmekļvietnes lietotājus ar novērtējuma rezultātiem, kā arī, ko iespējams darīt, ja lapas saturs izrādās ne tik saprotams – piekļūstamības paziņojums.

Kas ir piekļūstamības paziņojums?

Savā būtībā piekļūstamības paziņojums ir mašīnlasāms dokuments, kura mērķis ir informēt iestādes, organizācijas tīmekļvietnes apmeklētājus, ar kādiem ierobežojumiem viņi var saskarties tās lietošanas laikā un kādas alternatīvas tiek nodrošinātas nepiekļūstamā satura iegūšanai. Tas arī parāda, ka organizācijai rūp savas lapas kvalitāte, un viņi ir gatavi ieguldīties, lai tā kļūtu labāka.

Vai tas ir obligāts?

Ja uz jums attiecas MK noteikumi 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”, tad piekļūstamības paziņojuma publicēšana ir obligāta. Ja esat privātais uzņēmums, šie noteikumi pagaidām nav obligāti, bet iesakām veikt tīmekļvietnes izvērtējumu un atbilstoši sagatavot piekļūstamības paziņojumu, jo:

 • tādējādi tiek parādīts, ka uzņēmumam rūp visi tīmkļvietnes lietotāji;
 • palīdz izvērtēt savas tīmekļvietnes kvalitāti;
 • piekļūstamības paziņojums ir veids, kā ikviena organizācija var piedalīties pārejā uz pilnīgu piekļūstamību visiem interneta lietotājiem;
 • Mazina diskriminācijas riskus un apliecina apņemšanos nodrošināt piekļūstamību un sociālo atbildību.

Dažās no Eiropas valstīm, piemēram, Somijā piekļūstamības prasības attiecas uz visām tīmekļvietnēm, tai skaitā privāto uzņēmumu. Digitālā pasaulē ģeogrāfiskās robežas mēdz būt ļoti nosacītas, uzņēmumiem, kas eksportē savas preces vai pakalpojums, ļoti ieteiktu jau tagad sakārtot savas tīmekļvietnes un piekļūstamības paziņojumus, lai pasargātu sevi no nākotnes kāzusiem. Turklāt arvien paalielinās valstu skaits, kurās piekļūstamības prasības attiecas uz visiem.

Ja šķiet, ka to neviens nedara apskatiet dažus privātos uzņēmumus, kas jau ir publicējuši piekļūstamības paziņojums:

Statistika

Lai noskaidrotu, kāda ir šī brīža situācija Latvijā, tika veikta izpēte par piekļūstamības paziņojumiem valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietnēs.

Pašvaldības

No visām 119 Latvijas pašvaldību tīmekļvietnēm ⅔ piekļūstamības paziņojumi nav ievietoti:

Vai pašvaldību tīmekļvietnēs ir piekļūstamības paziņojumi? Ir paziņojums - 37%, nav - 63%

Un pat tām iestādēm, kam ir piekļūstamības paziņojumi, tie bieži vien nav korekti. Lai gūtu priekšstatu par to, cik korekti ir ievietotie piekļūstamības paziņojumi, tika veikta vienkārša piekļūstamības paziņojuma nosaukuma pārbaude. Piekļūstamības paziņojuma nosaukumam būtu jābūt “Piekļūstamības paziņojums”, bet pat šo – visvienkāršāko no paziņojuma kritērijiem – iestādes neivēro:

Piekļūstamības paziņojuma nosaukumi pašvaldību tīmekļvietnēs. Piekļūstamības paziņojums - 31, Piekļūstamība - 10, PIEKĻŪSTAMĪBA - 1, Tīmekļvietnes piekļūstamība - 1, PIEKĻŪSTAMĪBAS PAZIŅOJUMS -1

No visām 44 Latvijas republikas nozīmes pilsētu un novadu pašvaldību tīmekļvietnēm, kurās ir piekļūstamības paziņojumi, katrai trešajai paziņojuma nosaukums neatbilst nosacījumiem.

Valsts un pašvaldību iestādes

Lai iegūtu plašāku ieskatu kopējā tendencē, tika izpētīti arī dati par valsts un pašvaldību iestādēm. Atvērto datu portālā VARAM ir apkopojuši sarakstu ar 800+ pašvaldību un valsts iestāžu tīmekļvietnēm: https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/iestazu-timeklvietnes. 4 no 5 tīmekļvietnēm, kuras atrodamas sarakstā  piekļūstamības paziņojuma nav:

Vai valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietnēs ir piekļūstamības paziņojumi? Ir paziņojums- 17.3%, nav - 82,7%

Piemēri

Pēc statistikas datiem valsts sektorā piekļūstamības paziņojumi tiek izveidoti un ievietoti reti. Tas liek domāt, ka iestādes nav informētas, vai tām nav pietiekamu zināšanu par to, kā pareizi izveidot piekļūstamības paziņojumu. 
Tas, ka tīmekļvietnē ir ievietots piekļūstamības paziņojums, jau ir pirmais solis pareizajā virzienā  (neatkarīgi vai tas ir korekts vai nav korekts).  Zemāk daži korektie un nekorektie  piekļūstamības paziņojumu piemēri no Latvijas pašvladību lapām.

Korektais piemērs

Ozolnieku novada piekļūstamības paziņojums ir visas svarīgākās paziņojuma sastāvdaļas: izvērtējums, saraksts ar neatbilstībām, alternatīvas satura iegūšanai, kontakti atsauksmēm un sūdzībām, kā arī datums, kad paziņojums izveidots. Paziņojums ir izveidots loģiskā struktūrā un ar virsrakstiem.

Nekorektie piemēri

Kā nekorektus piemērus var minēt Rīgas Domes un Priekules novada piekļūstamības paziņojumus.

Lai arī Rīgas Domes tīmekļvietne ir izveidota Vienotajā platformā, tās piekļūstamības paziņojumam ir būtiskas problēmas:

 • trūkst kontaktpersonas atsauksmēm un sūdzībām;
 • paziņojuma struktūra: ir pārāk daudz viena līmeņa virsraksti, kas neapkopo galvenās paziņojuma sadaļas;
 • Paziņojums saucas “Piekļūstamība” nevis “Piekļūstamības paziņojums” un ir pieejams saitē “/pieklustamiba” nevis “/pieklustamibas-pazinojums”.

Savukārt, Priekules novada tīmekļvietnē ievietots nevis piekļūstamības paziņojums, bet gan piekļūstamības izvērtējums jeb tīmekļvietnes piekļūstamības testēšanas rezultāti. No šiem testēšanas rezultātu secinājumiem būtu jātop piekļūstamības paziņojumam.

Kopsavilkums

Piekļūstamība nav tikai par cilvēkiem ar veselības traucējumiem, tas ir par ikvienu cilvēku, kurš var nonākt dažādās situācijās, kas liedz/ierobežo izmantot digitālos resursus un pakalpojumus. Tas pats attiecināms arī uz piekļūstamības paziņojumu. Tā mērķis ir informēt organizācijas tīmekļvietnes apmeklētājus, ar kādiem digitālās vides piekļūstamības ierobežojumiem viņi var saskarties tās lietošanas laikā. 

Pandēmijas laikā digitālās vides piekļūstamības nepieciešamība ir krietni palielinājusies. Lieta, kas varētu uzlabot šo situāciju ir piekļūstamības paziņojums, kas sevī ietver tīmekļvietnes piekļūstamības vienkāršoto izvērtējumu. Taču jāuzsver, ka statistikas dati par piekļūstamības paziņojumu liecina par to, ka reāli šie paziņojumi netiek pielietoti. Lielākā daļa valsts un pašvaldību sektora tīmekļvietņu paziņojumu nav ievietojušas, vai tas izdarīts nepilnīgi. Piekļūstamības eksperti atzīst, ka paziņojumam un digitālās vides piekļūstamībai līdz šim nav pievērsta pietiekami liela uzmanība – tas ir jāmaina.

Ko darīt? 

 1. Gūt zināšanas apmācībās, lai kļūtu par piekļūstamības ledlaužiem
 2. Konsultēties ar kādu piekļūstamības ekspertu
 3. Veikt kvalitatīvu digitālās vides piekļūstamības izvērtējumu
 4. Pašu spēkiem vai ar ģeneratora palīdzību radīt savu piekļūstamības paziņojumu

Citi piekļūstamības raksti

Piekļūstamība.lv eksperti piedāvā Latvijā unikālu subtitru ģenerēšanas pakalpojumu Titri.lv
Piekļūstamu attēlu izveide sociālajos medijos