28.03.2023.

Par LATA jauno vadītāju kļuvis digitālās piekļūstamības eksperts un IT uzņēmuma “Turn Digital” vadītājs Pēteris Jurčenko

Par Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas (LATA) jauno valdes priekšsēdētāju ievēlēts sociālās iniciatīvas “Piekļūstamība” un IT uzņēmuma “Turn Digital” vadītājs Pēteris Jurčenko. Viņš amatā nomainīs līdzšinējo valdes priekšsēdētāju Jāni Tupuli.

Pēteris Jurčenko LATA darbojas jau kopš tās dibināšanas 2007. gadā, un kā galvenos organizācijas nākotnes attīstības mērķus jaunais vadītājs min privātā un valsts sektora sadarbības uzlabošanu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā, kā arī sabiedrības un nozares profesionāļu izglītošanu par ilgtspējīgu un atvērtu risinājumu izvēli.

Kā vienu no šādiem piemēriem P. Jurčenko min datu standartizāciju un atkal izmantošanu. Tas noderētu visām tautsaimniecības nozarēm, bet jo īpaši medicīnai un būvniecībai.

“Pašlaik aprūpes nozarē uzkrājas liels daudzums datu, kas var kalpot kā pamats jaunu inovatīvu produktu veidošanai, tomēr šāda izmantošana pagaidām nav iespējama. Ja medicīnas aprūpes dati būtu standartizēti, pienācīgi strukturēti, un datu kopas būtu papildinātas ar atbilstošiem aprakstošajiem datiem (metadatiem), tad rastos risinājumi, kuros pacientiem un medicīnas darbiniekiem būtu iespēja redzēt un analizēt ne tikai aktuālo situāciju, bet konkrētās personas veselības stāvokli dinamikā. Līdzīgi tas būtu arī būvniecībā, kurā standartizēti dati nozīmētu iespēju radīt tādu kā paplašināto realitāti, jo vienā sistēmā būtu informācija, piemēram, par būvkonstukcijām, gan komunikācijām,” praktiskos piemērus min Pēteris Jurčenko, piebilstot, ka uz šādu standartizētu datu bāzes gan valsts institūcijas, gan privātais sektors var veidot nepieciešamo pakalpojumu klāstu.

Tajā pašā laikā mūsdienu realitātē ir jāpievērš uzmanību drošībai un privātumam. Datiem ir jābūt atvērtiem, tomēr tie nevar apdraudēt nedz cilvēku, nedz valsti kopumā. Tas tiek risināts ar datu anonimizēšanu un publiski pieejamām nepilnīgām datu kopām. Līdzīgi kā daži gabali no puzles.

“Papildinot tēmu par atvērtajiem datiem, vēlos norādīt, ka tiem ir jābūt viegli atrodamiem, pieejamiem un izmantojamiem. Praksē tas nozīmē, ka tiem ir jābūt sakārtotiem loģiskā un lietotājam draudzīgā veidā, kā arī jābūt skaidriem norādījumiem, kā tiem piekļūt un izmantot. Tajā pašā laikā analizējot valsts pārvaldes mājaslapas, kas ietilpst Tīmekļa vietņu vienotajā platformā, ir redzams, ka šie principi netiek ievēroti, un tas apgrūtina šo datu efektīvu izmantošanu. Tā ir tikai viena joma, kurā valstij, nevalstiskajam sektoram un biznesam efektīvāk sadarbojoties ir iespējams sasniegt daudz labāku rezultātu,” pārliecināts Pēteris Jurčenko.

Pēteris Jurčenko ir studējis Latvijas Universitātē Fizikas un Matemātikas fakultātē un studijas turpināja pedagoģijā, ir viens no “Latvijas Universitātes Absolventu kluba” dibinātājiem. Kopš 2012. gada vada paša izveidoto IT uzņēmumu “Turn Digital”, līdztekus strādājot tajā kā lietotāju piekļūstamības (UX) dizainers. Pēteris Jurčenko viens no digitālās vides piekļūstamības ekspertiem, kā arī sociālās iniciatīvas “Piekļūstamība” dibinātājiem.

Par LATA:

Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācija apvieno organizācijas un privātpersonas, tajā skaitā IT piegādātājus un lietotājus, kuri saskata ekonomiskus ieguvumus no atvērtu tehnoloģiju plašākas izmantošanas Latvijā. LATA biedri un asociētie biedri ir gatavi sniegt savu ieguldījumu, lai kopīgi veidotu labvēlīgu vidi tiem Latvijas IT lietotājiem un piegādātājiem, kuri savā darbā izmanto atvērtas tehnoloģijas, tādējādi veicinot IT vajadzībām patērējamo līdzekļu ekonomiju un to atgriešanos Latvijas tautsaimniecībā. Asociācijas biedri ir tādi uzņēmumi kā “Dati Group”, LMT, Latvijas Universitāte, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīgas Tehniskā universitāte, TET u.c.

Citi piekļūstamības raksti

Piekļūstamu attēlu izveide sociālajos medijos
Kā izveidot piekļūstamu dokumentu?