14.08.2020.

“Nākotnes formula” – daudzpusīgas sarunas par ilgtspēju visās dzīves jomās

Stilizēta spuldzīte

Digitālās tehnoloģijas strauji ienāk ne vien mūsu ikdienā, bet arī korporatīvajā vidē, tāpēc piekļūstamība ir kļuvusi par neatņemamu organizāciju ilgtspējīgas attīstības priekšnosacījumu. Tā ir nākotne, ko piedzīvojam jau tagad. 🤖 Nākotne, kurā būtiska nozīme ir kvalitatīvai cilvēku un tehnoloģiju mijiedarbībai, jo no tās tieši ir atkarīga viņu dzīves kvalitāte. 👥📲👥 Nākotne, kurā cilvēku un tehnoloģiju mijiedarbība nosaka biznesa izaugsmes potenciālu, jo digitālajā laikmetā konkurences cīņā lielāks ieguvējs ir tas, kurš spēj nodrošināt vienkāršu, viegli uztveramu un labi strukturētu saturu! 🎯Paldies European Hit Radio – LATVIA raidījumam “Nākotnes formula” par vērtīgo sarunu!

Diskusijā uzzināsiet:

Kas ir digitālā piekļūstamība?

Kāpēc tas ir svarīgi gan valstiskā, gan nevalstiskā, gan privātā sektorā?

Ko no tā iegūst visas iesaistītās puses?

Kā radīt saturu, kas ir piekļūstams visiem?

Pirmavots: EHR – European Hit Radio

Citi piekļūstamības raksti

Latvieši un ukraiņi kopā radījuši unikālu rīku skolu centralizēto eksāmenu vizuālai salīdzināšanai
Vizuālis, kur rakstīts
Pētījums: Tikai desmitajai daļai Latvijas skolu mājaslapās ir ievietots obligātais piekļūstamības paziņojums
Ilustrēts portatīvais dators uz kura ir abstrakta lupa, kas simbolizē kaut kā meklēšanu un pētīšanu.
Pēteris Jurčenko: Skolu mājaslapas nedrīkst būt laika zagles
Pētera Jurčenko portrets