21.06.2022.

Latvieši un ukraiņi kopā radījuši unikālu rīku skolu centralizēto eksāmenu vizuālai salīdzināšanai

Vizuālis, kur rakstīts

Sadarbībā ar Ukrainas IT speciālistiem, vietējie dizaineri un mājaslapu izstrādātāji ir radījuši mūsu valstī unikālu digitālo rīku, ar kura palīdzību ir iespējams vizualizēt un salīdzināt visu Latvijas skolu centralizēto eksāmenu rezultātus visos mācību priekšmetos. Šis rīks ir tapis kā daļa no skolu mājaslapu uzlabošanas projekta “Schoolio WP”.

“Iespēja salīdzināt visu Latvijas skolu centralizēto eksāmenu rezultātus mūsu ieskatā ir noderīga vismaz trim mērķauditorijām. Pirmkārt, vecākiem, kuri domā, kurā izglītības iestādē savus bērnus labāk sūtīt. Otrkārt, skolas vadībai tā ir iespēja ērti un uzskatāmi redzēt gan savu skolēnu sniegumu, gan salīdzināt savus rezultātus ar citām mācību iestādēm. Tas sniedz priekšstatu, kuros mācību priekšmetos skolēnu sekmes ir labākas, bet kuros nepieciešami uzlabojumi un, iespējams, vajag piesaistīt papildu resursus. Treškārt, vietējās pašvaldības un to izglītības pārvaldes var sekot līdzi savu skolu sniegumam un tos salīdzināt savā starpā, kas jo īpaši svarīgi ir pēc novadu apvienošanas,” norāda skolu mājaslapu uzlabošanas projekta “Schoolio WP” vadītājs Pēteris Jurčenko.

P.Jurčenko uzsver, ka centralizēto eksāmenu oficiālo statistiku un pārskatus ik gadu publicē Valsts izglītības satura centrs, taču tie ir “MS Excel” formātā, kas nozīmē, ka interesentiem ir jātērē papildu laiks, lai salīdzinātu vairāku izglītības iestāžu skolēnu sniegumus. Jaunizstrādātajā rīkā to ir iespējams paveikt vien ar pāris darbībām, un programma pati izveidos salīdzinājumu grafika formātā.

Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Tupulis pauž gandarījumu, ka jaunizstrādātā rīka kods ir pieejams ikvienam, kas nozīmē, ka lietotāji var ar to iepazīties un arī lietot tālāk. “Eksāmenu rezultāti, kas pēc būtības neatbilst atvērto datu principam, tomēr tiek publicēti kā mašīnlasāmi un tādējādi kļūst pieejami tālākai apstrādei. Tas savukārt sniedz iespēju datu apstrādes entuziastiem un citiem interesentiem veidot rīkus, kas sabiedrībai palīdz pieņemt datos balstītus lēmumus,” uzsver J.Tupulis.

Pašlaik ar jaunizstrādātā rīka palīdzību ir iespējams iepazīties ar 2020./2021. mācību gada centralizēto eksāmenu rezultātiem. Kad Valsts izglītības satura centrs publicēs šī mācību gada centralizēto eksāmenu rezultātus, tie būs atrodami arī platformas “Schoolio WP” jaunajā eksāmenu salīdzināšanas rīkā.

“Lai piedāvātu mājaslapas “Schoolio WP” lietotājiem vēl plašākas jaunā rīka iespējas, pašlaik mūsu IT speciālisti un dizaineri strādā pie tā, lai nodrošinātu iespēju salīdzināt vienas skolas centralizēto eksāmenu rezultātus vairāku gadu ietvaros,” informē P.Jurčenko.

Ar jauno “Schoolio WP” centralizēto eksāmenu salīdzināšanas rīku un video pamācību tā lietošanā ir iespējams iepazīties šeit:

https://eksameni.schooliowp.com/?fbclid=IwAR13mqaL57YppVIUaRoJq4mKZx_z-kzcW_8NF0fzsuJU29udOT4O0mlDnWc

Par projektu “SchoolioWP”:

“SchoolioWP” ir izpētē un lietotāju vajadzībās balstīta, piekļūstama un ērta izglītības iestādes mājaslapa, kas būvēta, izmantojot modernas atvērtās tehnoloģijas.

Citi piekļūstamības raksti

Piekļūstamība.lv eksperti piedāvā Latvijā unikālu subtitru ģenerēšanas pakalpojumu Titri.lv
Piekļūstamu attēlu izveide sociālajos medijos